ΑΠΟ 10/9/2018 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Νο 23 - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:05 

15:40 (16:00 από ΒΙ.ΠΕΡ.)

No 20 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_ΟΙΝΟΥΣΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
6:30
7:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
7:45
8:15
8:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
9:15
9:45
10:15
10:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
11:15
11:45
12:15
12:45
13:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
13:45
14:15
14:45(ΟΙΝΟΥΣΑ)
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
17:45
18:15
18:45
19:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
19:45
20:15
20:45
21:25(ΟΙΝΟΥΣΑ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 
6:30
7:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
8:15
9:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
10:15
11:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
12:15
13:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
14:15
15:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
16:15
17:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
18:15
19:15 (ΟΙΝΟΥΣΑ)
20:15
21:25 (ΟΙΝΟΥΣΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ
8:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
9:15
11:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
13:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
15:15
17:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)
19:15
21:15(ΟΙΝΟΥΣΑ)

...

...